Marie Wannberg

Faculty of Librarianship, Information, Education and IT (including The Swedish School of Library and Information Science)

Department of Educational Work

Telephone: 033-435 4144

Email: marie.wannberg@hb.se

Room number: B616

Signature: MRHJ

Researcher's publications in DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Doctoral thesis title

Lojalitet och motstånd – anställdas agerande i ett föränderligt hemtjänstarbete (2009)