Lamprini Xiarchi

Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare

Department of Caring Science

Phone:

Mobile:

E-mail: lamprini.xiarchi@hb.se

Room number: E526

Signature: LAXI

Sociala könroller och ledarskap inom sjuksköterskeyrket