Lamprini Xiarchi

Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare

Department of Caring Science

Telephone:

Mobile:

Email: lamprini.xiarchi@hb.se

Room number: E526

Signature: LAXI

Sociala könroller och ledarskap inom sjuksköterskeyrket