Lamprini Xiarchi

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

E-post: lamprini.xiarchi@hb.se

Rumsnummer: E526

Signatur: LAXI

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Sociala könsroller och ledarskap inom sjuksköterskeyrket