Lamprini Xiarchi

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

E-post: lamprini.xiarchi@hb.se

Rumsnummer: E526

Signatur: LAXI

Sociala könroller och ledarskap inom sjuksköterskeyrket