Huvudmeny

Claes Lennartsson

Sektionschef

Universitetsadjunkt

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4425

Mobilnummer: 0701-836725

E-post: claes.lennartsson@hb.se

Rumsnummer: C401

Signatur: CLE