Alumn

När du har pluggat klart går du från att vara student till alumn. Men även som alumn finns det fortfarande mycket högskolan kan erbjuda dig, bland annat kan du gå med i vårt alumnnätverk. Via nätverket kan du enkelt behålla kontakten med dina kursare och samtidigt få information om vad som händer på högskolan, få inbjudningar till träffar, föreläsningar med mera.

Följ med oss på LinkedIn

Håll kontakten med kursare och personal och få kontinuerlig information om vad som händer på högskolan

Gå med i alumnnätverket på LinkedIn

Du kan också gå med i ett alumnnätverk som ditt program eller din institution driver. Här hittar du en lista på våra nätverk.