BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

50 års erfarenhet av biblioteksutbildningar

Vi har landets största utbildnings- och forskningsmiljö inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Upptäck vår forskningsmiljö

Bibliotekshögskolan

SIDA

Sök en utbildning eller kurs till hösten

De informations- och kunskapsintensiva branscherna växer och blir allt fler. Som en följd av detta växer behovet av informationsspecialister och professionella webbredaktörer. På Bibliotekshögskolan utbildar vi dig som vill arbeta med biblioteks- och informationstjänster i ett globaliserat kunskapssamhälle.

Anmälan är öppen 15 mars - 17 april
Bibliotekshögskolan

Vår forskning

Läsning i hemmen – fokus för ett nytt historiskt forskningsprojekt

Hur har läsningen i de svenska hemmen formats från 30-talet och framåt? Det undersöker forskarna Anna Lundh och Linnéa Lindsköld i ett nytt projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Professor tilldelas källkritikspris

Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, får källkritikspriset ”Det gyllene förstoringsglaset – skolpriset ”. Priset delas ut av Internetstiftelsen och Källkritikbyrån och det delas ut i samband med Källkritikens dag den 13 mars.

Person med mobil vid laptop

Teorierna som får människor att tvivla på sanningen

Desinformation sprids likt virus på sociala medier och i internets alla hörn. Förmågan att kunna ifrågasätta och vara källkritisk blir allt viktigare. Men minst lika viktig är den andra sidan av samma mynt – tilliten.

Fem nominerade till Borås Tidnings debutantpris 2023

Kristoffer Appelvik Lax, Mimmi Jensen Gellerhed, Sorin Masifi, Linnéa Sjödin och Mikael Yvesand har i dag nominerats till Borås Tidnings Debutantpris 2023. Priset delas i år ut för tjugotredje gången. Prissumman är 150 000 kronor.

Historisk satsning på forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap

Vetenskapsrådet beviljar medel till en forskarskola i biblioteks- och informationsvetenskap som ska samordnas av Högskolan i Borås. Det innebär totalt elva nya doktorandtjänster, fördelat på de sex lärosäten som utbildar inom området. Fyra av dessa tjänster antas till forskarutbildningen vid Bibliotekshögskolan.

Ny masterutbildning: Informationsvetenskap: digitala miljöer

Här studerar du information, både ur ett tekniskt och teoretiskt perspektiv.

Programmet passar dig som har en kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, informationsarkitektur, arkivvetenskap, digital humaniora, informatik, systemvetenskap eller närliggande område.

Läs mer om utbildningen: Informationsvetenskap: digitala miljöer