BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

50 års erfarenhet av biblioteksutbildningar

Vi har landets största utbildnings- och forskningsmiljö inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Upptäck vår forskningsmiljö

Bibliotekshögskolan

Bibliotekshögskolan

Kompetensutveckla dig på Bibliotekshögskolan!

Läs en fristående kurs, bygg på med en magister-/masterutbildning eller samla din organisation och beställ en uppdragsutbildning.

Vi tar dig vidare!

Karen Nowé Hedvall ny prefekt vid Bibliotekshögskolan

Den 1 juni tillträder Karen Nowé Hedvall som ny prefekt på Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap. Karen kommer närmast från tjänsten som tillförordnad prefekt och innan dess som proprefekt på institutionen.

Högskolans unika profiler visades för utbildningsministern

Det var en imponerad utbildningsminister som under förmiddagen besökte Högskolan i Borås. Vid besöket fick ministern ta del av verksamheten inom framför allt Bibliotekshögskolan och Textilhögskolan.

Högskolan ökar med hela 33,4% – nästan 8000 fler sökande

Högskolan i Borås ökar mest av de större lärosätena i landet. Ett större och bredare utbildningsutbud gör att många söker sig till högskolan i höst.

Ingvar Carlsson: ”Biblioteken är en hörnsten i det demokratiska samhället”

Ingvar Carlsson har utnämnts till hedersdoktor inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Han är lika rak och bestämd i dag som när han innehade posten som statsminister och i sin nya roll lyfter han fram vikten att värna demokrati, jämlikhet, yttrandefrihet och rättstrygghet.

Populära ljudboken förändrar litteraturen

I takt med att ljudboken ökat i popularitet hörs allt fler experiment med formatet. I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet undersöker forskarna Julia Pennlert och Sara Tanderup Linkis hur de nya formaten förändrar litteraturen och den samtida kulturen.

Bibliotekshögskolan

Vår forskning

Informationspraktiker och digitala kulturer

Denna forskargrupp riktar sitt forskningsintresse mot människors interaktion med information i olika praktiker, roller och institutioner och mot frågan om hur digitala kulturer med dess plattformar bidrar till att forma information och kunskap i samhället.

Läs mer om Informationspraktiker och digitala kulturer
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
SILVANUS – Bibliotekshögskolan bekämpar skogsbränder

EU-projektet SILVANUS mål är att leverera en miljömässigt hållbar och klimattålig skogsförvaltningsplattform genom att studera innovativa möjligheter att förebygga och bekämpa antändning och spridning av skogsbränder. Forskare vid Bibliotekshögskolan bidrar med forskningskompetens inom kunskapsorganisation, informationshantering, användarstudier och  deltagandemetoder.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Masterutbildning: Informationsvetenskap: digitala miljöer

Här studerar du information, både ur ett tekniskt och teoretiskt perspektiv.

Programmet passar dig som har en kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, informationsarkitektur, arkivvetenskap, digital humaniora, informatik, systemvetenskap eller närliggande område.

Läs mer om utbildningen: Informationsvetenskap: digitala miljöer