BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

50 års erfarenhet av biblioteksutbildningar

Vi har landets största utbildnings- och forskningsmiljö inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Upptäck vår forskningsmiljö

Bibliotekshögskolan

Utbildning

Plugga på bibliotekshögskolan

Hos oss kan du läsa din grundutbildning inom bibliotek- och informationsvetenskap, läsa fristående kurser eller varför inte en påbyggnadsutbildning?

Våra kurser och program
Bibliotekshögskolan

Vår forskning

Hyllor fulla med böcker

Kultur, bibliotek och politik (KUBIK)

Studier av (folk)bibliotekens aktuella och historiska villkor i skilda avseenden, kulturpolitikens förändringsprocesser och kulturförmedling och medborgarnas delaktighet. Dessa tre teman samlar forskargruppens medlemmar.

Läs mer om Kultur, bibliotek och politik (KUBIK)
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
SILVANUS – Bibliotekshögskolan bekämpar skogsbränder

EU-projektet SILVANUS mål är att leverera en miljömässigt hållbar och klimattålig skogsförvaltningsplattform genom att studera innovativa möjligheter att förebygga och bekämpa antändning och spridning av skogsbränder. Forskare vid Bibliotekshögskolan bidrar med forskningskompetens inom kunskapsorganisation, informationshantering, användarstudier och  deltagandemetoder.

Nu är en ny nationell forskarskola inom biblioteks- och informationsvetenskap igång

Nyligen samlades nio av de totalt tolv doktoranderna på den nya forskarskolan ReSource – Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer för en allra första fysisk sammankomst.

Rekordmånga som vill gå vårens bibliotekarieutbildning

Intresset inför vårens start av bibliotekarieutbildningen som ges på distans är rekordhögt. Totalt har 1 010 personer sökt, varav 401 har sökt utbildningen som förstahandsval. Platserna till både Bibliotekshögskolans campus- och distansutbildning brukar alltid fyllas och reserver tas in, men i år står ansökningstalen ut alldeles extra.

Ungdomsbibliotekariers kunskap om målgruppen synas i vinnande BoI-uppsats

Det finns ett samband mellan bibliotekarier som uppmärksammat trenden att ungdomars läsning ökat och de som använder sociala medier och användardrivna recensionsplattformar i sitt inköpsarbete av ungdomslitteratur. Det konstaterar Emma Olsson Grahn och Stina Skog i sin masteruppsats som nu tilldelats årets Axiells pris för bästa BoI-uppsats 2023: "Ett evigt sökande: Hur ungdomsbibliotekarier använder informationssökning för att hålla sig uppdaterade i sitt inköpsarbete."

Spännande användarupplevelser på Haptik genom inkludering

Vad skulle du uppleva vid ett besök i Louvren i Paris, på en musikkonsert eller om du passerade gatukonst om du var dövblind? Hur skiljer sig upplevelsen av att se van Goghs tavla Starry Night mot att få den beskriven i text? I veckan samlades forskare från 16 länder i Borås för att visa hur kultur kan bli tillgänglig för alla. Nytänkande multisensoriska konstinstallationer och teknologier presenterades och testades med målet att forma en mer inkluderande värld.

Avhandling kastar nytt ljus över Oskar II

Går det att säga något om en person utifrån vad som står i bokhyllan? Det menar Arvid Jakobsson, slottsbibliotekarie på Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet, som djupdykt i Oskar II:s bibliotek och nu disputerat med avhandlingen Över djupen mot höjden. Han har studerat stora delar av Oskar II:s boksamlingar, kataloger, anteckningar, brev och arkivmaterial. Denna typ av omfattande bibliotekshistorisk forskning har inte tidigare gjorts på en privat bibliotekssamling.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Ny masterutbildning: Informationsvetenskap: digitala miljöer

Här studerar du information, både ur ett tekniskt och teoretiskt perspektiv.

Programmet passar dig som har en kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, informationsarkitektur, arkivvetenskap, digital humaniora, informatik, systemvetenskap eller närliggande område.

Läs mer om utbildningen: Informationsvetenskap: digitala miljöer