Hållbar utveckling

Inom organisationen är viktiga aspekter att främja mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt att minska miljöbelastningen från den dagliga verksamheten. Högskolan i Borås är ett lärosäte som år efter år ligger i topp i undersökningar kring hållbar utveckling och miljöledningsarbete. 

Högskolan har ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. Centralt på högskolan finns en samordnare som leder arbetet med att integrera hållbar utveckling i verksamheten.