Huvudmeny
Avloppsreningsverk.

2018-12-11

Framtidens avloppsreningsverk kan bli hållbara bioraffinaderier

All världens avloppsreningsverk producerar stora mängder slam som i dag används för att framställa biogas. I framtiden kan reningsverken få en bredare funktion genom att ställas om till bioraffinaderier för produktion av allt från biogas till olika nya material.

Forskare inom området Resursåtervinning vid Högskolan i Borås ska validera ett nytt koncept där de med hjälp av membranbioreaktorer kan producera och utvinna fettsyror som i sin tur används för att producera ämnena ättiksyra och vätgas.

Rektor har ordet Rektor har ordet


En speciell dag – tack!

I onsdags var det så dags för min avtackning efter sju och ett halvt år som rektor vid Högskolan i Borås.


Ett centrum för digitalisering kan vara en lösning

Hösten 2015 uppvaktades regeringen med en skrivelse från åtta lärosäten i Västsverige.

Rektor har ordet