Huvudmeny
Bild från Akademisk högtid 2018

2019-04-23

Pedagogik och vård stärks med nya professorer

Nu närmar sig akademisk högtid den 3 maj där fem nya professorer ska installeras. Även högskolans nya rektor installeras. För första gången anordnar högskolan dessutom en bankett för särskilt inbjudna gäster efteråt.

Vid ceremonin installerar högskolans tidigare rektor Björn Brorström den nya rektorn Mats Tinnsten. Vid installationen överlämnas rektors insignier.

Under ceremonin promoveras dessutom 6 doktorer. Docentutnämningar och det pedagogiska priset delas också ut.

Installationen och promoveringen sker på Borås Kongress.