Huvudmeny
Rita Foss Lindblad

2018-11-16

Professor har avlidit

Professor Rita Foss Lindblad har gått bort efter en längre tids sjukdom. Vid Högskolan i Borås minns vi henne som en starkt drivande kraft i utvecklingen av området pedagogiskt arbete.

Rita Foss Lindblad installerades som professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås år 2012, och har sedan dess undervisat och forskat inom ämnet pedagogiskt arbete. Hon var också en starkt drivande kraft i uppbyggnaden av ämnets akademiska miljö, bland annat genom hur hon 2017 etablerade ett vetenskapligt råd för pedagogiskt arbete vid högskolan.

Rektor har ordet Rektor har ordet


Fortsatt forskning

Det drar ihop sig.


Universitetsstatus

Den 19 oktober publicerade jag tillsammans med Ove Lillestöl och Johan Trouvé från Västsvenska handelskammaren en debattartikel i GT/Expressen som argumenterade för att Högskolan i Borås ska bli universitet.

Rektor har ordet