Huvudmeny
Pojke läser i bilbliotek

2018-12-06

Ny magisterutbildning för ökad läskunnighet

Om för många elever lämnar skolan med en bristfällig läsförståelse blir det ett samhällsproblem. Nu ska en ny magisterutbildning i litteraturpedagogik vid Högskolan i Borås ge blivande lärare och bibliotekarier spetskompetens i litteraturanalys och litteratursamtal.

Nya sätt att se på läsningens betydelse, förändrade läsvanor hos befolkningen och de ungas försämrade läsförståelse leder till att lärares och bibliotekariers roller och arbetsmetoder behöver utvecklas.

– Vi har tagit fram en utbildning som ska ge den kompetens som krävs för att hantera komplexa frågeställningar om läsning av skönlitteratur i ett digitalt och mångkulturellt samhälle, säger Catrine Brödje.

Rektor har ordet Rektor har ordet


En speciell dag – tack!

I onsdags var det så dags för min avtackning efter sju och ett halvt år som rektor vid Högskolan i Borås.


Ett centrum för digitalisering kan vara en lösning

Hösten 2015 uppvaktades regeringen med en skrivelse från åtta lärosäten i Västsverige.

Rektor har ordet