Huvudmeny

2018-10-18

Nytt forskningsprojekt ska utveckla vården av äldre i Europa

De äldres livssituation i Europa ska nu studeras i ett forskningsprojekt finansierat av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Syftet är att utveckla vården för att öka välbefinnandet och välmåendet bland äldre. Högskolan i Borås är en av parterna.

Kristina Nässén, universitetslektor inom vårdvetenskap är projektledare för de aktiviteter som ska genomföras vid Högskolan i Borås.

– Uppdraget att skapa bättre förutsättningar för ett värdigt åldrande är oerhört meningsfullt och betyder jättemycket, säger hon.

Rektor har ordet Rektor har ordet


Samarbete och starka nätverk för verksamhetsutveckling

Den gångna veckan har innefattat en rad viktiga möten och trevliga aktiviteter.


En nationell biblioteksstrategi växer fram

Kungliga biblioteket (KB) tilldelades i juni 2015 regeringens uppdrag att utarbeta en nationell biblioteksstrategi.

Rektor har ordet