Huvudmeny
Fasaden på byggnaden Balder

2019-06-26

Högskolan ansluter till gemensamt klimatramverk

Högskolan i Borås skriver tillsammans med 35 andra lärosäten under ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

– Det är med stor glädje och optimism som vi ansluter till detta gemensamma initiativ. Lärosätena kan göra stor skillnad på många plan. Vi i Borås har i många år jobbat med frågan, men vi behöver vässa vårt eget hållbarhetsarbete. Vi kommer att bidra med både forskning och utbildning för att främja denna viktiga sak, säger högskolans rektor Mats Tinnsten.