Huvudmeny
Hannes Göbel

2018-07-19

Löser problem i IT-branschen

Utvecklare som skyller fel på drifttekniker och drifttekniker som skyller samma fel på utvecklare – ett klassiskt problem i IT-branschen. Nu har forskare från Högskolan i Borås tillsammans med företag hittat lösningar för att de båda grupperna ska kunna mötas och arbeta tillsammans, som en del i det stora forskningsprojektet Datadriven innovation....

Utvecklare som skyller fel på drifttekniker och drifttekniker som skyller samma fel på utvecklare – ett klassiskt problem i IT-branschen. Nu har forskare från Högskolan i Borås tillsammans med företag hittat lösningar för att de båda grupperna ska kunna mötas och arbeta tillsammans, som en del i det stora forskningsprojektet Datadriven innovation. Hannes Göbel, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, driver delprojektet Digital Platforms for Service Innovation tillsammans med kollegan...

Rektor har ordet Rektor har ordet


Mer om styrning och resurstilldelning – seminarium i Almedalen 2018

Jag har varit i Almedalen, detta år bara en dag, och medverkat på Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) seminarium med rubriken ”Äntligen ny styrning av högskolan?


3/3 Varför tveksamheter nu?

Jag har skrivit en text om genomförande av administrativa reformer och den pågående utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”.

Rektor har ordet