Huvudmeny
Människor handlar i en museibutik.

2020-02-26

Mer underhållning när museer förändras

Museer och andra kulturinstitutioner levererar allt mer underhållning och upplevelser. Men vad händer om museibutiken blir viktigare än utställningen? I en ny bok diskuteras marknadiseringen som sker inom kulturinstitutioner.

Boken Museum Marketization – Cultural Institutions in the Neoliberal Era är skriven av forskare inom olika vetenskapliga discipliner i Sverige och internationellt. Den vänder sig till en bred publik inom högskolor/universitet, kulturinstitutioner, företag, myndigheter, politiker, med flera. – Förhoppningen är att boken ska leda till en ökad reflektion och debatt om den pågående marknadiseringen av museer och kulturella institutioner och om marknadsföring som ett kulturellt fenomen...