Den hållbara högskolan

Vi tar ansvar för framtiden

En verksamhet präglad av hållbar utveckling är en självklarhet för oss. Tillsammans kan vi genom både utbildning och forskning bidra till en gynnsam samhällsutveckling.

Policy, mål och riktlinjer för hållbar utveckling
Samverkan

Samverkan

Våra relationer med lokala och nationella aktörer gör skillnad i samhället, vi skapar kunskap och tillsammans stärker vi varandras utveckling med syfte att vara en motor för en hållbar framtid. Vi är också stolta över att vara den enda högskolan i landet där Science Park är en del av verksamheten.

Läs mer om vår samverkan!
Våra prioriterade forskningsområden

Forskning som gör skillnad

18 300

Kritiska tänkare

67

Utbildnings­program

820

Medarbetare

6

Prioriterade forsknings­områden

Kika in i automationslabbet – där människa möter maskin.

Högskolan i Borås automationslabb har invigts med tal, presentationer och entusiasm.

ULF – där skolans behov bestämmer forskningen

Hur ser lärares utmaningar ut på specifika förskolor och skolor idag? Det är den frågeställning som styr vad som undersöks i högskolans ULF-projekt. ULF (utveckling, lärande och forskning) startade som en nationell försöksverksamhet kring praktiknära forskning i skolverksamheter 2017, men är nu på väg att bli en permanent verksamhet på lärosäten med lärarutbildningar. Ambitionen är att skapa samverkansmodeller för forskning och utveckling tillsammans med kringliggande förskolor och skolor.

Människan sätts i centrum i digitala system för beslutsstöd

Tekniska stödsystem som kan fatta komplicerade beslut är på frammarsch, men hittills har de främst utvecklats med betoning på maskiners kapacitet att fatta beslut utan mänsklig inblandning. I en ny doktorsavhandling presenteras nu människocentrerade hybridsystem för beslutsstöd.

Högskolans expert säkerställer öppen forskning

Gustaf Nelhans, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, har blivit invald som sakkunnig expert i Kungliga bibliotekets (KB) referensgrupp för arbetet med regeringsuppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

En dag vid Polisprogrammet

Vi har tagit rygg på polisstudenterna Robert och Magdalena för att ge dig en unik inblick i hur det är att vara student vid Polisprogrammet på Högskolan i Borås.

Det här är vi

En högskola med framtiden i sikte

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad!