Huvudmeny
Detaljbild på Forell från omslagssidan

2018-09-20

Ny bok om kristen antinazist presenteras i Borås och Berlin

Prästen Birger Forell har i internationell forskning jämställts med Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld. Dessa tre svenskar har utmärkt sig när det gäller internationella insatser under efterkrigstiden. Nu släpps en ny bok om Forells livsgärning.

I år är det 125 år sedan Forell föddes. Detta uppmärksammas nu i tre för Forells livsgärning mycket betydelsefulla städer: Borås, Espelkamp och Berlin. 

Rektor har ordet Rektor har ordet


Rapport från givande möten i Oslo

Jag har varit i Oslo med Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) styrelse och mötet var förlagt till vår systerorganisation i Norge, Universitets- och högskolerådets (UHR), lokaler i centrala Oslo.


Styrkeområden och universitetsstatus

Intensiva utvecklingsarbeten av skilda slag bedrivs nu på högskolan.

Rektor har ordet