Huvudmeny
Kund vid kyldisken

2018-12-14

Kunder gillar kyldörrar i matbutiken

Kyldörrar i matbutiken, vid varor som måste vara kylda, minskar butikens energibehov och kostnader. Men hur påverkas kunden? Det har Ulla Lindberg, doktorand inom både handelsforskning och resursåtervinning vid Högskolan i Borås, undersökt.

Tidigare studier visar att dagligvaruhandeln kan minska behovet av mycket energi om de har dörrar vid kylarna och anpassar butikens design och layout. Dessutom håller varorna högre kvalitet. Men det finns sedan tidigare mycket lite forskning kring hur kyldörrar påverkar kunden i sitt köpbeteende och upplevelse av köpsituationen.

Rektor har ordet Rektor har ordet


Rapport från styrelsemötet – satsningar 2020-2022

Årets sista styrelsemöte är genomfört.


En speciell dag – tack!

I onsdags var det så dags för min avtackning efter sju och ett halvt år som rektor vid Högskolan i Borås.

Rektor har ordet