Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap

Om vår forskning

Bibliotekshögskolan utgör Sveriges mest omfattande forsknings- och utbildningsmiljö inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi strävar efter ett demokratiskt informations- och kunskapssamhälle med målsättningen att bidra till en positiv utveckling som förutsätter att vi gemensamt delar och tillgängliggör information, kunskap och kulturella värden.

Hos oss arbetar cirka 30 disputerade forskare och omkring 20 doktorander med forskning inom olika områden – något som saknar motsvarighet vid andra forskningsmiljöer inom ämnet.

Internationella samarbeten är utvecklande och därför deltar våra forskare i en rad internationella nätverk och konferenser, exempelvis iSchools (extern länk), och vi har nära samarbete med externa aktörer. Dessutom arbetar vi inom utvecklingsprojekt som genomförs av bibliotek och andra informationsintensiva organisationer.

Forskningen har nära koppling till utbildningen på grund- och avancerad nivå för att samtliga studenter ska gynnas av forskningsresultaten.

Forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap delas upp i:

Delområden
• Informationspraktiker och digitala kulturer
• Kunskapens infrastrukturer
• Bibliotek, kultur och samhälle
• Social Media Studies

Inbäddad film om forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap

Senaste publikationerna i DiVA (referentgranskade)

Forskargrupper

Centrumbildningar

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare