Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap

Om vår forskning

Bibliotekshögskolan utgör Sveriges mest omfattande forsknings- och utbildningsmiljö inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi strävar efter ett demokratiskt informations- och kunskapssamhälle med målsättningen att bidra till en positiv utveckling som förutsätter att vi gemensamt delar och tillgängliggör information, kunskap och kulturella värden.

Hos oss arbetar cirka 30 disputerade forskare och omkring 20 doktorander med forskning inom olika områden – något som saknar motsvarighet vid andra forskningsmiljöer inom ämnet.

Internationella samarbeten är utvecklande och därför deltar våra forskare i en rad internationella nätverk och konferenser, exempelvis iSchools (extern länk), och vi har nära samarbete med externa aktörer. Dessutom arbetar vi inom utvecklingsprojekt som genomförs av bibliotek och andra informationsintensiva organisationer.

Forskningen har nära koppling till utbildningen på grund- och avancerad nivå för att samtliga studenter ska gynnas av forskningsresultaten.

Forskargrupper

  • Informationspraktiker och digitala kulturer  
  • Kunskapens infrastrukturer
  • Kultur, bibliotek och politik (KUBIK)

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen vid Bibliotekshögskolan är Sveriges största och äldsta inom området. ReSource är en forskarskola som finansieras av Vetenskapsrådet (2023–2026).
Läs mer om forskarutbildningen och forskarskolan ReSource.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Inbäddad film om forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap

Kontakt

Björn Hammarfelt, områdesföreträdare för forskningsområdet Biblioteks- och informationsvetenskap
Se kontaktuppgifter för forskargrupper, centrumbildningar och fler forskare listade längre ner på sidan. 

Senaste publikationerna i DiVA (referentgranskade)

Forskargrupper

Centrumbildningar

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Till nyhetsarkivet