Textil och mode

Forskning vid Textilhögskolan

Textil och mode

Nationellt ansvar

Textil är ett unikt material som är närvarande i mänskligt liv och upptar en central del av alla mänskliga kulturer. På samma sätt konstruerar och dekonstruerar textilier social status, kön, upplevd ålder, kultur och social klass. Textilindustrin är en av de största industrierna globalt.

Vid Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås, är utbildning och forskning inom textil fokuserad på tre ämnen: design, textilteknologi och textilt management. Här har vi ett nationellt ansvar för såväl utvecklingen av det konstnärliga perspektivet som det tvärvetenskapliga samarbetet mellan konst och vetenskap.

Från textilfiber till slutprodukt

Vi är det enda lärosätet i Sverige (även unik i norden) som har en forsknings- och utbildningsmiljö för textilier hela vägen från textilfiber till slutprodukt. I denna produktionskedja behandlas aspekter av design, textilteknologi och textilt management.

Vårt fullskaliga laboratorium, verkstäder och tekniska anläggningar gör att vi sticker ut från de flesta europeiska universitet och lärosäten. Dessutom anses Textilhögskolan vara en av de bästa skolorna när det gäller utbildnings- och forskningsmiljöer inom textil och mode.

De huvudsakliga forskningsområdena inom design är modedesign, textildesign och textil interaktionsdesign; textilt management handlar om hållbara leveranskedjor och affärsmodeller, marknadsföring och konsumtion, cirkulär ekonomi och interorganisatoriska relationer och textilteknologi fokuserar på material, processteknik, resurseffektivitet och funktionella och smarta textilier. För det är Textilhögskolan välkänd över hela världen.

Samarbeten

Forskargrupperna inom Textil och mode har ett betydande samarbete med flera svenska och europeiska universitet och industrier, bland annat TEKO (Sveriges Textil och Modeföretag).

Mål och vision

Vår vision är att vara ett av de främsta internationella lärosätena inom textil och mode inom utbildning och forskning, med högt fokus på hållbarhet och digitalisering. Och att använda vår unika helhetsmiljö, bestående av design, textilteknologi och textilt management, med våra verkligt heltäckande och fullskaliga laboratorier och verkstäder.

Vi strävar efter att leda textil- och modeindustrin i att skapa hållbar samhälls- och miljöpåverkan samt att tillhandahålla lösningar som utnyttjar högskolans forskning och innovationsexpertis.

Tillsammans för framtiden

Denna film användes för att presentera området Textil och mode på evenemanget Days of Knowledge.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Inbäddad film om forskning inom textil och mode

 

Vi arbetar i nära samarbete med Science Park Borås, som också är en del av Högskolan i Borås. Science Park Borås webbsida

Kontakt

Nawar Kadi, områdesföreträdare för forskningsområdet Textil och mode
Se kontaktuppgifter för forskargrupper, centrumbildningar och fler forskare listade längre ner på sidan. 

Senaste publikationerna i DiVA

Forskargrupper

Centrumbildningar

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Till nyhetsarkivet