Genrebild med kvinna och olika symboler för sjukvård

Människan i vården

Vi bedriver forskning för en mänskligare, trygg och säker vård.

Människan i vården

Allt mer vård sker idag utanför den traditionella sjukhusmiljön, i till exempel hemmet eller i ambulans. Vi har dessutom en äldre befolkning som lever längre med sjukdom. Detta leder bland annat till att avancerad och högteknologisk sjukvård ska utföras av patienten och dennes närstående. Det skapar också nya utmaningar för de människor som arbetar inom vården.

Inom Människan i vården bedrivs forskning med fokus på patienten och den som ger vård, men också närstående, vårdstudenter eller de som leder och organiserar vården. Forskningen innefattar människor i olika livsfaser i behov av vård eller omsorg, allt från barn till äldre personer, men också olika vårdprofessioner eller anhöriga. Inom området är forskningen organiserad i sju forskargrupper.

Oavsett ur vilken aspekt vi studerar vården måste vi förstå hur människor upplever och påverkas av det som sker. På Högskolan i Borås vill vi bidra till att göra vården mer mänsklig, trygg och säker, oavsett om det gäller möten, bedömningar, organisering eller den vårdande behandlingen.  

Högskolan bedriver nationellt ledande forskning inom akut och prehospital sjukvård framförallt inom centrumbildningen och forskargruppen PreHospen. Vi bedriver forskarutbildning inom området Människan i vården i forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap.

Kontakt

Annelie Sundler, vetenskaplig ledare för forskningsområdet Människan i vården
Se kontaktuppgifter för forskargrupper, centrumbildningar och fler forskare listade längre ner på sidan. 

Senaste publikationerna i DiVA (referentgranskade)

Forskargrupper

Centrumbildningar

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Till nyhetsarkivet