Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

Om vår forskning

Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar frågor med relevans för skola, utbildningssystem och olika utbildningsformer inom exempelvis förskola, fritidshem, skola, högre utbildning och inom pedagogiskt utvecklingsarbete. Forskningen som bedrivs inom miljön knyter till pedagogik, högskolepedagogik, allmändidaktik och ämnesdidaktik.

Forskningen behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Den syftar till att problematisera utbildning och pedagogisk yrkesverksamhet relativt forskning om lärarprofession, undervisning, inkludering i lärandemiljöer, hållbarhet i utbildning men också frågor om rättvisa via begrepp som genus, etnicitet, klass, ålder, funktionalitet. Forskningen omfattar även studier kring kunskapspolitik och utbildningsreformer.

Forskarskolor

Institutionen för pedagogiskt arbete har under flera år arbetat med att utveckla och etablera samverkan om forskarutbildning. Ambitionen är att arbetet så småningom resulterar i ett eget tillstånd att bedriva forskarutbildning. Just nu arbetar institutionen i nära samverkan med tre olika parter (värdlärosäten) för utbildning på forskarnivå: Lunds universitet, Högskolan i Jönköping och Göteborgs universitet.

Information om våra forskarskolor och forskarutbildningskurser

Kontakt

Petra Angervall, områdesföreträdare för forskningsområdet Pedagogiskt arbete
Se kontaktuppgifter för forskargrupper, centrumbildningar och fler forskare listade längre ner på sidan. 

Senaste publikationerna i DiVA (referentgranskade)

Forskargrupper

Centrumbildningar

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Till nyhetsarkivet