Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

Om vår forskning

Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar frågor med relevans för skola, utbildningssystem och olika utbildningsformer inom exempelvis förskola, fritidshem, skola, högre utbildning och inom pedagogiskt utvecklingsarbete. Forskningen som bedrivs inom miljön knyter till pedagogik, högskolepedagogik, allmändidaktik och ämnesdidaktik.

Forskningen behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Den syftar till att problematisera utbildning och pedagogisk yrkesverksamhet relativt forskning om lärarprofession, undervisning, inkludering i lärandemiljöer, hållbarhet i utbildning men också frågor om rättvisa via begrepp som genus, etnicitet, klass, ålder, funktionalitet. Forskningen omfattar även studier kring kunskapspolitik och utbildningsreformer.

Senaste publikationerna i DiVA (referentgranskade)

Forskargrupper

Centrumbildningar

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Till nyhetsarkivet