Anställd

driftinformation

Driftsinformation

2024-02-28
Planerat systemunderhåll 2-3 mars

Under helgen, 2-3 mars, utför vi underhåll på en del av våra system och tjänster.

Detta innebär att tillfälliga störningar kan uppstå som påverkar inloggning, utskrifter och åtkomst till e-post.


2024-02-22
Renovering av garaget - Balder

Akademiska Hus kommer att under sommaren göra en renovering av garaget på Balder, bland annat ytskikt.

Detta betyder att man kommer att behöva stänga av garaget helt.

Preliminär tidsplan: 1/5-30/8

Vid frågor - Kontakta

  • Mehrdad Micko Samari, Teknisk förvaltare, Akademiska Hus
  • Martin-Luther Oluware, Fastighetssamordnare, Högskolan i Borås

2024-02-16
Planerat systemunderhåll - ServiceDesk Plus 18 februari

På söndag den 18 februari kommer det ske en uppgradering av ärendehanteringssystemet ServiceDesk Plus, som därför kommer ha ett planerat driftsavbrott. Ärendehanteringssystemet kommer inte vara tillgängligt under tiden systemet uppgraderas.

 


Illustration med människor, en robot och flera kugghjul

Centrum för välfärdsstudier (CVS) utlyser 750 000 kronor i forskningsmedel

Nu kan du som är forskare vid Högskolan i Borås söka medel för att genomföra en forskningsanalys. Centrum för välfärdsstudier (CVS) utlyser medel till två projekt på vardera 750 000 kronor, inklusive OH-kostnader. Sista datum för ansökan är 12 april.

Hög målmedvetenhet och gemensamt arbete för en ekonomi i balans

Fortsatt måluppfyllelse, uppnått takbelopp och god kvalitet är några av höjdpunkterna i årsredovisningen för 2023. Samtidigt minskar nyttjandet av den externa finansieringen något och högskolan behöver hålla i pengarna inför 2024/2025.

Högskolan inför ”röd zon” – drar ner på ventilation och kyla i sommar

Högskolan planerar att under några veckor i sommar stänga av kyla, ventilation och belysning i Sandgärdet för att minska energiförbrukningen. Det kommer att genomföras på prov och som ett led i högskolans arbete för att minska klimatpåverkan.

Uppvaktning av pensionärer och tilldelning av NOR

Torsdagen 1 februari uppvaktades medarbetare vid högskolan som under 2023 gjort sig förtjänta av utmärkelsen NOR, för Nit och redlighet i rikets tjänst, tillsammans med dem som under året gått i pension.

Akademichef slutar

Martin G Erikson, akademichef vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), har i samråd med rektor Mats Tinnsten beslutat att lämna sin position efter 3,5 år, på grund av hälsoskäl.