Anställd

Därför tar hon tåget: "Viktig symbolhandling"

Krångligt att resa med tåg på tjänsteresan? Det tycker inte Jutta Haider som så gott som alltid väljer just tåget. För henne är det en samvetsfråga likaväl som något självklart att välja tåget framför flyget ner i Europa.

Ta cykeln till jobbet – passa på att lära dig cykelfix!

Nu när garaget i Balder är stängt för renovering så passar en del anställda på att cykla till arbetet. Två av dessa är Göran Petersson och Mikael Lövgren på Campus och hållbarhet.

Lärarutbildare från Europa inspirerade varandra

Nyligen deltog 23 lärarutbildare från Estland, Tyskland, Irland, Spanien och Norge i en inspirationsvecka på Högskolan i Borås som en del av EU-projektet DigiTED@EU. Syftet med projektet handlar om att stärka den digitala litteraciteten hos lärarutbildare.

Bak- och framgrund – ett stöd i arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande

Hur arbetar högskolan med breddad rekrytering av studenter och breddat deltagande? Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har gjort en granskning av lärosätenas arbete med detta och för att komma vidare i arbetet implementerade högskolan 2023 statistikverktyget Bak- och framgrund för att få en överblick av studenternas bakgrund, studier och vart de tar vägen efter studierna.

Uppdaterade regler för utbildningsplaner och kursplaner

Högskolans interna riktlinjer för hur utbildningsplaner och kursplaner ska utformas är i behov av en uppdatering. Nu har rektor fattat beslut om uppdaterade regler för både utbildningsplaner och kursplaner.