Huvudmeny

Studiedokumentation - LADOK

Ladok är ett nationellt system för studiedokumentation. Högskolan är enligt lag skyldig att hålla dokumentation över studenter som studerar på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vilka uppgifter finns i Ladok?

I Ladok lagras, förutom dina personuppgifter, uppgifter om grundläggande behörighet, antagning, kursregistreringar, resultat, avbrott i studier, utlandsstudier och examina.

Uppgifterna i Ladok gör det möjligt för dig som student att följa dina studier. Du kan själv se dina registreringar och resultat via Ladok Student. Uppgifterna om registrering ligger till grund för utbetalning av studiemedel från CSN. Dessutom får SCB regelbundet Ladokuppgifter för nationell utbildningsstatistik.