Huvudmeny

Uppdatera din adress

Adressuppgifter hämtas från Skatteverket.

Uppgifter om folkbokföringsadresser från Skatteverket hämtas till Ladok, vårt system för studiedokumentation. Folkbokföringsadress och namn som ändrats i folkbokföringen förs automatiskt över till oss.

Om din folkbokföringsadress eller ditt namn inte stämmer i Ladok, kontrollera först med Skatteverket att dina uppgifter är korrekta hos dem. Om uppgifterna är korrekta i Folkbokföringen kontakta oss på ladok@hb.se för att få hjälp med ändring i Ladok.
Endast förnamn som är märkt som tilltalsnamn hos Skatteverket hämtas.

Om du inte bor på din folkbokföringsadressen utan har en annan postadress, tänk på att lägga in den aktuella adressen i Ladok Student.