Huvudmeny

Forskning

Textilhögskolan har ett nationellt ansvar för forskning inom området textil och mode genom såväl fördjupning av det konstnärliga perspektivet, som samverkan mellan konst och vetenskap.

Fokus ligger på ämnena design, textilteknik och textilt management och undersöker definitioner, metoder och modeller av betydelse för utveckling och tillämpning av textil och mode i forskning, industri och i samhället i stort.

Inom området studeras sambanden mellan material- och designvariabler för funktion och uttryck vid utveckling och framställning av textil och mode, samt sambandet mellan ekonomi- och designvariabler (resurser) för funktion och uttryck vid produktion, hållbarhet, distribution och handel av textil och mode.

Mer information om Textilhögskolans forskningsprojekt finns under hb.se 


Tidigare hade Textilhögskolan fem instrument för att mäta olika egenskaper hos textil och i kläder. Numera finns det 106 apparater för detta.

Mer om labbet.