Huvudmeny

Ansökan om antagning till senare del av program

I mån av ledig plats på ett program, kan du som uppfyller grundläggande och särskild behörighet ansöka om antagning till senare del av program

Antagning kan ske till termin två eller till senare terminer. Det krävs att du har studieresultat som motsvarar den första terminens studier (eller ytterligare terminer, beroende på vilken termin antagning sker). 

Om samtliga sökande inte kan beredas plats ska de rangordnas efter avklarade högskolepoäng. Sökande, som av medicinska, sociala eller liknande synnerliga skäl har behov av utbildningen i fråga, ska antas före annan sökande. Om samtliga sådana sökande inte kan beredas plats och de inte kan rangordnas med avseende på sina skäl ska rangordningen dem emellan fastställas genom lottning.

Läs mer om hur du går tillväga på blanketten om ansökan till senare del av program/byte av lärosäte.

Blanketten skickas till
Högskolan i Borås, StudentCentrum, 501 90 Borås
eller lämnas till StudentCentrum, Allégatan 1