Välkommen till Akademisk högtid!

Alla medarbetare är välkomna till ceremonin med efterföljande mingel. 
Antalet platser är begränsat. 

Installationsföreläsningar och hedersdoktorers öppna föreläsningar

Missa inte professorernas installationsföreläsningar och hedersdoktorernas öppna föreläsningar.