Eva Berg

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4338

Mobilnummer: 0735-986267

E-post: eva.berg@hb.se

Rumsnummer: D751

Signatur: EVBE