Mats Tinnsten

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5957

E-post: mats.tinnsten@hb.se

Rumsnummer: A710

Signatur: MTTI