Håkan Romeborn

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4677

Mobilnummer: 0701-800413

E-post: hakan.romeborn@hb.se

Rumsnummer: C826

Signatur: ROM