Håkan Romeborn

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4677

E-post: hakan.romeborn@hb.se

Rumsnummer: C826

Signatur: ROM