Bengt Kjellgren

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

E-post: bengt.kjellgren@hb.se

Rumsnummer: L510

Signatur: BEKJ