Kom-ihåg-lista för webbpublicering

En stor del av arbetet med webben handlar om tillgänglighet, alltså att informationen som finns på webbplatsen är tillgänglig för alla. Detta innefattar alla aspekter av webben och bygger på att vi alla som jobbar med webbplatsen har fokus på just tillgänglighet. Det kan till exempel vara utveckling av nya funktioner, utformning av texter eller val av bilder och färger.

Flera av punkterna nedan är framtagna just för att vi ska ha tillgängligheten i fokus. Exempel på detta är att vi har en logisk rubrikstruktur, att vi gör korrekta länkar och att vi alltid tänker på hur vi skriver våra texter på tydligast möjliga sätt.

Rubriker och namn på sidor

 • Alla sidor måste ha en Rubrik 1/Title.
 • Rubrik 1/Title måste överensstämma med sidans namn samt sidans adress.
 • Du får inte hoppa i rubriknivåer.
 • Rubriker och ingresstext formateras endast med hjälp av stilmallarna (fetstil, kursivering, länkningar och liknande får alltså inte användas i exempelvis rubriker).

Bilder och puffar

 • Alla meningsbärande bilder ska märkas upp med alt-text.
  Alt-text ska innehålla information som är nödvändig och används när bilden inte kan visas.
 • Bilder får inte innehålla text (undantag är logotyper).
 • Bilder ska inte ha ramar.

Rekommenderade format och bildstorlekar

 • Bilder för webb ska vara av ett komprimerande format (vi rekommenderar .jpg) och max 1MB stora.
 • Alla bilder (förutom de som ligger över hela sidans bredd och de i topp på startsidan) ska ha ratio 16:9. Minst 1440×810 px.
 • För bilder i fullbred i toppen på en sida gäller format 16:5. Minst 1440×450 px.
 • Bilder i toppytan på startsidan har ratio 18:7. Minsta bredd 1440 px.

Länkar

 • Länkar ska endast förekomma i brödtext, aldrig i ingresser eller rubriker.
 • Dokument och alla sidor som ligger utanför hb.se ska öppnas i ett nytt fönster. Detta anges i Målram.
 • En länktext ska ge besökaren en beskrivning om innehållet på sidan som länkas till, till exempel ”Mer om webbriktlinjer på webbriktlinjer.se”. Länktexter som ”Läs mer”, ”Länk”, ”Klicka här” eller själva webbadressen är inte tillräckliga beskrivningar.
 • Länkar ska placeras sist på sidan eller sist i textstycket, aldrig mitt i ett textstycke.

Text

 • Alla texter ska vara anpassade till målgruppen. Målgrupper kan till exempel vara extern person, student eller anställd.
 • Håll texterna korta och skriv begripligt.
 • Viktigaste informationen ska ligga först i texten.
 • Använd inte formateringen understruket och undvik kursiverad text. (kursiverat är mer svårläst)
 • Tänk på att inte skriva spatiala (rumsliga) hänvisningar så som ”se vidare i menyn till vänster” eftersom olika enheter och webbläsare (exempelvis mobiltelefoner och hjälpmedel för blinda) läser upp sidan på olika sätt.
 • Använd alltid knappen Notepad/Anteckningsblocket för att lägga över texter som har sitt ursprung i andra program, exempelvis Word eller PDF.
 • Formatera listor som listor. Du kan välja mellan punktlista eller numrerad lista.

Generellt

 • Glöm inte av engelska. Fundera på om informationen är intressant även för en engelsktalande målgrupp. Om du är osäker på språket så ta kontakt med kommunikation@hb.se för hjälp och stöttning med översättning.
 • Blanda aldrig språk, använd genomgående svenska på svenska webben och engelska på engelska webben.
 • Sidor som inte är färdiga ska heller inte publiceras. En sida med texten ”Mer information kommer” är inte en färdig sida.