Huvudmeny

Nytt informationsmaterial

Nu finns det en broschyr och en film om forskningsområdet Människan i vården. Dessutom finns det en webbsida som kortfattat beskriver akademins utbildning, forskning och samverkan. Materialet är fritt att använda i olika sammanhang.

Broschyr – Människan i vården

Broschyren visar upp ett axplock av den forskning som bedrivs inom Människan i vården samt forskningens ambitioner och visioner. Broschyren finns i ett ställ utanför akademikommunikatörens rum i E700-korridoren – ta så många du behöver. Den finns även digitalt.

Till den digitala broschyren

Film – Människan i vården

Filmen om Människan i vården är knappt tre minuter lång och ger en bild av forskningen och forskningsmiljön inom området. Infoga den gärna i Power Point-presentationer om det känns aktuellt.

Till filmen

Webbsida – Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Webbsidan innehåller övergripande information om akademins utbildning, forskning och samverkan. Det är fritt att använda texterna i exempelvis presentationsmaterial. Skicka gärna länken till andra som kan tänkas vara intresserade av verksamheten. Kortadress till webbsidan är www.hb.se/a2

Till webbsidan