Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

3D och e-handel


Syftet i studien är att undersöka stereoskopisk 3D som ett designelement i en e-handelslösning med syfte att förbättra användarupplevelser. Den övergripande forskningsfrågan i denna studie är: Hur kan stereoskopisk 3D kan användas för att förbättra användarnas upplevelser?

Startdatum

2012-01-01

Slutdatum

2012-07-31

Projektledare

  • Malin Nilsson

Områden

Centrumbildningar