Eva Gustafsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4545 E-post: eva.gustafsson@hb.se Rumsnummer: L406/U427 Signatur: EVG

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper