Eva Gustafsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4545

Mobilnummer: 0709-841877

E-post: eva.gustafsson@hb.se

Rumsnummer: L406/U427

Signatur: EVG

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper