Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Addressing ethical obstacles to person-centred care in psychiatry, pediatrics and primary care

Startdatum

2015-01-01

Slutdatum

2019-12-31

Syftet med programmet är att undersöka etiska hinder för att införa personcentrerad vård inom olika vårdkontexter. Studierna är dels empiriska studier utifrån personal och patientperspektiv på vad som upplevs hindra personcentrerad vård, dels teoretiska normativa analyser av vilka etiska värden som kommer i konflikt med införandet av personcentrerad vård och hur dessa kan avvägas mot varandra.

Externa forskare

  • Gert Helgesson, Karolinska Institutet (programansvarig)
  • Christian Munthe, Göteborgs universitet
  • Sven-Ove Hansson, KTH
  • Greg Bognar, Stockholms universitet

Områden