Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Evaluating Remote Collaborative Knowledge Work in Industry and Academia


Kunskapsarbete är intellektuellt arbete som skapar, förfinar, registrerar eller utvecklar koncept, idéer, representationer och mönster (Drucker, 1999; Davenport, 1998; Kelloway & Barling, 2000; Collins, 1998).

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2010-12-31

I en nyligen genomförd undersökning av mer än 1 650 chefer från 100 länder identifierade 43% av cheferna kunskapshantering som den första affärsverksamheten som erbjuder den största potentialen för produktivitetsvinster under de närmaste 15 åren (Economic Intelligent Unit, 2006). Collaborative Knowledge Work (CKW) som samlar olika typer av expertis som är unikt kvalificerade för att lösa komplexa problem och skapar innovativa produkter och tjänster. Det är viktigt att utveckla avlägset samarbetskunskap (RCKW) för framgång inom industrin (Economist Intelligent Unit, 2006, 2007).