Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Folkbiblioteken - förr, nu och i framtiden: politik, profession och praxis

Startdatum

2010-01-01

Slutdatum

2012-12-31

1912 beslöt Sveriges riksdag om inrättandet av två bibliotekskonsulenter. Det kan ses som startskottet för framväxten av en statlig folkbibliotekspolitik. Avsikten var att både stärka utvecklingen av det bräckliga system av olika slags folkbibliotek som då existerade, och att skapa enhetlighet och ordning i verksamheten. Nu, hundra år senare, är det hög tid att börja skriva folkbibliotekspolitikens historia och det är vad den här boken vill göra.

Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år. Skrifter från Valfrid, nr 50, 2012. ISBN 978-91-978768-1-0, ISSN 1103-6990. Elektroniskt tillgänglig via DiVA