Folkbiblioteken - förr, nu och i framtiden: politik, profession och praxis

Folkbiblioteken - förr, nu och i framtiden: politik, profession och praxis

1912 beslöt Sveriges riksdag om inrättandet av två bibliotekskonsulenter. Det kan ses som startskottet för framväxten av en statlig folkbibliotekspolitik. Avsikten var att både stärka utvecklingen av det bräckliga system av olika slags folkbibliotek som då existerade, och att skapa enhetlighet och ordning i verksamheten. Nu, hundra år senare, är det hög tid att börja skriva folkbibliotekspolitikens historia och det är vad den här boken vill göra.

Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år. Skrifter från Valfrid, nr 50, 2012. ISBN 978-91-978768-1-0, ISSN 1103-6990. Elektroniskt tillgänglig via DiVA