Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Innovation Square


Den långsiktiga målsättningen för Innovation Square är att bidra till en accelererad utveckling hos små och medelstora företag (SMF) i hela den rumsliga värdekedjan genom en mer behovsanpassad metod med inriktning till innovation och hållbarhet.

Startdatum

2017-01-01

Slutdatum

2020-04-30

Konkret skall projektet knyta ihop kunskaper och erfarenheter från forskning- och utvecklingsprojekt inom Vinnväxtmiljöerna Smart Textiles och Smart Housing, inrednings- och möbelföretag tillsammans med behovsägare. Innovation Square ska bidra till att Sverige får en internationellt ledande position för det hållbara rummet.

Projektet sker i samverkan mellan Science Park Borås och Interior Cluster Sweden och Smart Housing.