Innovation Square

Innovation Square

Konkret skall projektet knyta ihop kunskaper och erfarenheter från forskning- och utvecklingsprojekt inom Vinnväxtmiljöerna Smart Textiles och Smart Housing, inrednings- och möbelföretag tillsammans med behovsägare. Innovation Square ska bidra till att Sverige får en internationellt ledande position för det hållbara rummet.

Projektet sker i samverkan mellan Science Park Borås och Interior Cluster Sweden och Smart Housing.

Finansiärer

Samarbetspartner