Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Lågviktiga elektroaktiva fibrer/textilier till sensorer och styrkomponenter


Detta projekt avser att utveckla högkvalitativa kolinnehållande polymerkompositer och nya komponenter med högre elektrisk konduktivitet, förbättrade egenskaper för att framställa effektiva lågviktiga fiber/textilbaserade styrkomponenter och sensorer till intelligenta textilapplikationer.

Diarienummer

139-09

Startdatum

2009-07-01

Slutdatum

2014-06-30

Avsikten med projektet är att utveckla högkvalitativa kolinnehållande polymerkompositer (CPNC) och nya CPNC-komponenter med högre elektrisk konduktivitet, förbättrade piezoelektrisk och fotorefraktiva egenskaper samt bättre isolerande funktioner.

Mål

  • Uppnå hög piezoelektrisk respons hos PVDF-material/fibrer innehållande kolnanorör (CNT) för att framställa effektiva lågviktiga fiber/textilbaserade styrkomponenter och sensorer, robusta elektriskt ledande textilfibrer med adekvata mekaniska och taktila egenskaper som byggstenar i olika intelligenta textilapplikationer.
  • Optiska tillämningar: PR-skikt för säker användning i det synliga våglängdsområdet likaså för den våglängdsområde som ligger nära IR för elektromagnetiska kolnanoskivor i nya halvledande kompositer, baserade på polyoefiner, för isoleringstillämpningar inom högspänningsteknik.

Målen uppnås genom en kombination av experimentell materialvetenskaplig forsknings och datorstödd molekylärbaserad simulering vilket, genom en förbättrad förståelse på atomär nivå, möjliggör en optimering av de elektroaktiva egenskaperna.

I projektet medverkar industri och Smart Textiles.

Projektledare

  • Mikael Rigdahl, Chalmers

Forskargrupper