Kim Bolton

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4602

Mobilnummer: 0768-357983

E-post: kim.bolton@hb.se

Rumsnummer: A708

Signatur: KIB

Jag arbetar som professor inom resursåtervinning. Vår forskargrupp studerar hur olika aktörer, såsom hushåll och livsmedelsbutiker, kan minska olika slags avfall och hur vi kan bli bättre att sortera det avfallet som uppstår. Vi fokuserar främst på förpackningsavfall och matsvinn. Som del av detta arbete studerar vi sociala och ekonomiska faktorer samt miljöpåverkan av detta avfall och felsorterat avfall. De insikter vår forskning genererar kommer bidra till att förbättra existerande, eller utveckla nya, vägar för att återvinna avfall.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan år 2000. Innan det studerade jag som postdok vid Wayne State University i USA och som doktorand vid Göteborgs universitet.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper