Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Skandinavisk arbetsorganisation och ledarskap i en globaliserad värld: Marginalisering, livskraft eller hybridisering?

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2018-12-31

I studien undersöks frågan om vilken livskraft skandinavisk arbetsorganisations- och ledarskapsfilosofi besitter i dagens svenska arbetsliv. Frågan ställs mot bakgrund av att Sverige från att ha varit världsledande inom området utvecklande arbetsorganisation under 1970-1990-talen under 2000-talet i allt högre grad kommit att influeras av skilda globala managementtrender. Men vad har detta egentligen betytt? Utifrån svaret på denna frågeställning avser studien att även utveckla en konceptuell ram för att identifiera särdrag i dagens skandinaviska arbetsorganisations- och ledarskapsfilosofi.

Projektledare

  • Stefan Tengblad professor, Högskolan i Skövde

Externa forskare

  • Stefan Tengblad professor, Högskolan i Skövde

Områden