Skandinavisk arbetsorganisation och ledarskap i en globaliserad värld: Marginalisering, livskraft eller hybridisering?

Skandinavisk arbetsorganisation och ledarskap i en globaliserad värld: Marginalisering, livskraft eller hybridisering?

I studien undersöks frågan om vilken livskraft skandinavisk arbetsorganisations- och ledarskapsfilosofi besitter i dagens svenska arbetsliv. Frågan ställs mot bakgrund av att Sverige från att ha varit världsledande inom området utvecklande arbetsorganisation under 1970-1990-talen under 2000-talet i allt högre grad kommit att influeras av skilda globala managementtrender. Men vad har detta egentligen betytt? Utifrån svaret på denna frågeställning avser studien att även utveckla en konceptuell ram för att identifiera särdrag i dagens skandinaviska arbetsorganisations- och ledarskapsfilosofi.