Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Verksamhetsutvecklarens roll i vården


Det övergripande syftet är att analysera verksamhetsutvecklarens roll och inflytande i utvecklingsarbetet i vården med hänsyn till vårdens komplexitet och starka professioner.

Startdatum

2019-03-01

Slutdatum

2019-12-31

För att hantera vårdens utmaningar har sjukhus i allt högre grad tillsatt verksamhetsutvecklartjänster som ska tillföra expertis i förbättringsarbete som sådant. Dessa har haft svårt att få genomslag i utvecklingsarbetet, bland annat för att de står för en annan typ av kunskap än vårdprofessionerna. I det här projektet är syftet att anlysera verksamhetsutvecklarnas roll i utvecklingsarbetet inom vården. 

Projektledare

  • Thomas Andersson, Högskolan i Skövde

Forskare/medarbetare

Samarbetspartner