Verksamhetsutvecklarens roll i vården

Verksamhetsutvecklarens roll i vården

För att hantera vårdens utmaningar har sjukhus i allt högre grad tillsatt verksamhetsutvecklartjänster som ska tillföra expertis i förbättringsarbete som sådant. Dessa har haft svårt att få genomslag i utvecklingsarbetet, bland annat för att de står för en annan typ av kunskap än vårdprofessionerna. I det här projektet är syftet att analysera verksamhetsutvecklarnas roll i utvecklingsarbetet inom vården. 

Projektledare

Thomas Andersson, Högskolan i Skövde

Finansiärer

Samarbetspartner