Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Verksamhetsutvecklarens roll i vårdens utvecklingsarbete: identitet och konkurrerande logiker

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2018-12-31

För att hantera vårdens utmaningar har det blivit vanligt att sjukhus skapar tjänster för verksamhetsutvecklare som ska tillföra expertis i förbättringsarbete, men dessa har haft svårt att få genomslag i utvecklingsarbetet bland annat för att de står för en annan typ av kunskap än vårdprofessionerna.

I det här projektet är syftet att analysera verksamhetsutvecklarnas roll i utvecklingsarbetet inom vården. Genom kvalitativa fallstudier på 3-4 sjukhus inkluderande intervjuer och observationer vid möten och genom skuggning kommer vi att bidra med evidensbaserad kunskap kring vårdens utvecklingsarbete, betydelsen av identitet samt institutionella logiker påverkan i professionstunga miljöer såsom vården. 

Projektledare

  • Thomas Andersson, biträdande professor, Högskolan i Skövde

Forskare/medarbetare

Externa forskare

  • Thomas Andersson, biträdande professor, Högskolan i Skövde

Områden