Verksamhetsutvecklarens roll i vårdens utvecklingsarbete: identitet och konkurrerande logiker

Verksamhetsutvecklarens roll i vårdens utvecklingsarbete: identitet och konkurrerande logiker

För att hantera vårdens utmaningar har det blivit vanligt att sjukhus skapar tjänster för verksamhetsutvecklare som ska tillföra expertis i förbättringsarbete, men dessa har haft svårt att få genomslag i utvecklingsarbetet bland annat för att de står för en annan typ av kunskap än vårdprofessionerna.

I det här projektet är syftet att analysera verksamhetsutvecklarnas roll i utvecklingsarbetet inom vården. Genom kvalitativa fallstudier på 3-4 sjukhus inkluderande intervjuer och observationer vid möten och genom skuggning kommer vi att bidra med evidensbaserad kunskap kring vårdens utvecklingsarbete, betydelsen av identitet samt institutionella logiker påverkan i professionstunga miljöer såsom vården.