Andreas Hagen

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4609

Mobilnummer:

E-post: andreas.hagen@hb.se

Rumsnummer: C802

Signatur: ANHA