Andreas Hagen

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4609

E-post: andreas.hagen@hb.se

Rumsnummer: C802

Signatur: ANHA