Huvudmeny

Regler för lokalbokning

All extern bokning sker via formuläret på sidan Uthyrning av lokaler


Olika salstyper

 • Lektionssalar, hörsalar och grupprum
 • Entréytor och studenttorg. Max två bokningar samtidigt per entré och på anvisad plats. Vid mässor ges undantag från regeln om max två bokningar per entré.

Boka lokal i förväg

 • Under terminstid
  • Lokaler som nyttjas på dagtid under terminstid kan tidigast bokas två månader innan aktuellt datum för att inte ordinarie undervisning ska påverkas.
  • Lokaler som nyttjas på kvällstid och helger under terminstid kan bokas längre i förväg i mån av plats.
 • Utanför terminstid
  • Lektionssalar, hörsalar och grupprum som nyttjas utanför terminstid kan bokas i mån av resurs- och lokaltillgång

Kostnad

Det finns två prislistor, en för stat, kommun, ideella föreningar och politiska partier och en för näringsliv och övrig verksamhet. Pris sätts efter huvudarrangör oavsett medverkande.

Avbokning

 • Avbokning minst två veckor innan bokat datum: ingen avgift
 • Avbokning 13-3 dagar innan bokat datum: 50% av avgiften debiteras
 • Avbokning 2-0 dagar innan bokat datum: hela avgiften debiteras

Säkerhet

Om särskilda omständigheter föreligger kan högskolans avböja att viss organisation/företag använder högskolans lokaler. Om högskolan av säkerhetsskäl bedömer att gemensamma entréytor är olämpliga att använda till visst ändamål kan högskolan som ersättning försöka erbjuda en möteslokal. Om högskolan inte bedömer sig kunna upprätthålla ordning och säkerhet kan högskolan helt avböja viss aktivitet. Även omständigheter som innebär att högskolans anseende kan skadas kan utgöra skäl för högskolan att avböja viss aktivitet.

Nätverk

Användarnamn och lösenord krävs för att att få tillgång till det trådlösa nätverket och för inloggning på högskolans datorer. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du få detta vid bokningstillfället. Önskas hjälp med uppstart beställs detta vid bokningstillfället. Extra support/hjälp kan fås efter överenskommelse och debiteras enligt särskild timtaxa.

Affischering och utdelning av flyers

Affischering är endast tillåtet på de allmänna anslagstavlorna i entréerna. Flyers kan få delas ut om högskolan anser att det gynnar högskolans studenter. Flyers får endast delas ut efter särskilt tillstånd av högskolan. Detta tillstånd sökes vid bokningstillfället

Mat, dryck och kontorsmaterial

I vissa salar är förtäring förbjuden. I högskolans restauranglokaler är det enligt alkohollagen förbjudet att inta annan alkoholhaltidg dryck än den som tillhandahålls av restaurangen då restaurangen har serveringstillstånd för dessa lokaler.

Högskolan tillhandahåller inte material i form av anteckningsblock, pennor, vatten eller annat. Material som avses användas under mötet/sammankomsten tas med av hyresgästen. Tänk på att det i vissa salar är förbjudet att ha med mat eller dryck.

Djur

Sällskapsdjur får inte vistas i högskolans lokaler. Undantag ges för assistanshundar (till exempel ledarhundar eller servicehundar).

Skador och åverkan

Lokalerna uthyres i befintligt skicka. Hyresgästen ansvarar för att tillse att ingen skada uppstår på lokalen. Om skada uppstår är hyresgästen skyldig att ersätta högskolan för uppkomna kostnader.

Övriga frågor

Har du andra frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig till bokningen@hb.se

Tillbaka till toppen av sidan