Regler för lokalbokning

All extern bokning sker via formuläret på sidan Uthyrning av lokaler


Olika salstyper

Det finns möjlighet att boka lektionssalar, hörsalar och grupprum.

För dig som vill boka entréytor och studenttorg så finns det möjlighet. Högskolan har tillåter max två bokningar samtidigt per entré och på anvisad plats. Vid mässor ges undantag från regeln om max två bokningar per entré.

Boka lokal i förväg

Du kan boka lokaler på högskolan under hela året.

Under terminstid

Lokaler som nyttjas på dagtid under terminstid kan tidigast bokas två månader innan aktuellt datum för att inte ordinarie undervisning ska påverkas.

Lokaler som nyttjas på kvällstid och helger under terminstid kan bokas längre i förväg i mån av plats.

Utanför terminstid

Lektionssalar, hörsalar och grupprum som nyttjas utanför terminstid kan bokas i mån av resurs- och lokaltillgång.

Kostnad

Debitering sker utifrån hel- eller halvdag. Halvdag är alltid mindre än fyra timmar, om bokningen är längre än fyra timmar debiteras heldag.

Prislista kan fås vid förfrågan via campusservice@hb.se

Avbokning

  • Avbokning minst två veckor innan bokat datum: ingen avgift
  • Avbokning 13-3 dagar innan bokat datum: 50% av avgiften debiteras
  • Avbokning 2-0 dagar innan bokat datum: hela avgiften debiteras

Säkerhet

Om särskilda omständigheter föreligger kan högskolan avböja att viss organisation/företag använder högskolans lokaler. Om högskolan av säkerhetsskäl bedömer att gemensamma entréytor är olämpliga att använda till visst ändamål kan högskolan som ersättning försöka erbjuda en möteslokal. Om högskolan inte bedömer sig kunna upprätthålla ordning och säkerhet kan högskolan helt avböja viss aktivitet. Även omständigheter som innebär att högskolans anseende kan skadas kan utgöra skäl för högskolan att avböja viss aktivitet.

Nätverk

Användarnamn och lösenord krävs för att att få tillgång till det trådlösa nätverket och för inloggning på högskolans datorer. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du få detta vid bokningstillfället. Önskas hjälp med uppstart beställs detta vid bokningstillfället. Extra support/hjälp kan fås efter överenskommelse och debiteras enligt särskild timtaxa.

Affischering och utdelning av flyers

Affischering är endast tillåtet på de allmänna anslagstavlorna i entréerna. Flyers kan få delas ut om högskolan anser att det gynnar högskolans studenter. Flyers får endast delas ut efter tillstånd av högskolan. Detta tillstånd sökes vid bokningstillfället

Mat, dryck och kontorsmaterial

I våra salar är all förtäring förbjuden. Högskolan tillhandahåller inte material i form av anteckningsblock, pennor, vatten eller annat. Material som avses användas under mötet/sammankomsten tas med av hyresgästen.

Djur

Sällskapsdjur får inte vistas i högskolans lokaler. Undantag ges för assistanshundar (till exempel ledarhundar eller servicehundar).

Skador och åverkan

Lokalerna uthyres i befintligt skick. Hyresgästen ansvarar för att se till att ingen skada uppstår på lokalen. Om skada uppstår är hyresgästen skyldig att ersätta högskolan för uppkomna kostnader.

Övriga frågor

Har du andra frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig till campusservice@hb.se

Tillbaka till toppen av sidan