Huvudmeny

Utbildningar - arbetsliv och välfärd

Här samlar vi information som riktar sig till dig som läser en utbildning inom arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås.

Här finns två program; Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS) samt Administratörprogrammet. OPUS förbereder dig för arbete med personal-, verksamhets- och kompetensfrågor i såväl privat som offentlig sektor. Utbildningen stärks av att samverkansarenan CAV – Centrum för Arbetsliv och Vetenskap finns vid högskolan. På CAV bedrivs samverkan och gemensam kunskapsutveckling mellan forskare och arbetsliv.

Administratörprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta inom offentlig sektor eller inom företag och organisationer med stor kontaktyta gentemot den offentliga sektorn. Efter genomförd utbildning kan du arbeta som exempelvis handläggare, utredare eller informatör.

Inom området Arbetsliv och välfärd ges också fristående kurser till exempel Hälsa och ledarskap i arbetslivet, Vård- och omsorgsadministration och Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer.

Generell information om exempelvis utlandsstudier eller examen hittar du under Mina studier på högskolans studentsidor.