Organisations- och personalutvecklare

Programansvarig

Erik Ljungar

Utbildningshandläggare

Fredrik Ros
a2@hb.se

Kontakta lärplattformens support

canvas@hb.se (för studentkullar som startade HT2021 eller senare)

pingpong@hb.se (för studentkullar som startade HT2020 eller tidigare)