Huvudmeny

Avancerad nivå

Här beskrivs examina på grundnivå.

Masterexamen (Master 120 credits)

Högskolan i Borås har erhållit masterexamensrättigheter inom följande områden:

  • Biblioteks- och Informationsvetenskap
  • Energi och Materialåtervinning
  • Informatik
  • Pedagogiskt arbete
  • Resursåtervinning
  • Textil- och modedesign
  • Textilt management
  • Textilteknik

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

För att erhålla masterexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete(n) (examensarbete) om sammanlagt minst 30 högskolepoäng. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Vid Högskolan i Borås krävs för masterexamen minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet.

Konstnärlig Masterexamen

Högskolan i Borås har erhållit konstnärlig masterexamensrättighet inom området textil- och modedesign. Konstnärlig Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng.

För att erhålla masterexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete(n) (examensarbete) om sammanlagt minst 30 högskolepoäng. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Vid Högskolan i Borås krävs för konstnärlig masterexamen minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet.

Magisterexamen (Master 60 credits)

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

För att erhålla magisterexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Vid Högskolan i Borås krävs för magisterexamen minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå varav minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

Yrkesexamina

Vid Högskolan i Borås utfärdas följande yrkesexamina:

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen, 60 högskolepoäng (undantaget distriktssköterska 75 högskolepoäng). Efter genomgången specialistutbildning kommer också en magisterexamen (Master (60 Credits)) att utfärdas om kraven för denna uppfyllts. För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om sammanlagt minst 15 högskolepoäng.

Barnmorskeexamen

Barnmorskeexamen, 90 högskolepoäng. Efter genomgången utbildning kommer också en magisterexamen (Master (60 Credits)) att utfärdas om kraven för denna uppfyllts. För att erhålla barnmorskeexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om sammanlagt minst 15 högskolepoäng.

Lärarexamen (för studenter antagna före HT 2011)

Lärarexamen (grundskolans senare år) 270/300/330 högskolepoäng. Efter genomgången utbildning kan också en magisterexamen (Master (60 Credits)) att utfärdas om kraven för denna uppfyllts. För att erhålla lärarexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete(n) (examensarbete) om sammanlagt minst 30 högskolepoäng.

Civilekonomexamen

Civilekonomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Grundlärarexamen (för studenter antagna från och med HT 2011)

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng.

Ämneslärarexamen

Ämneslärarexamen ges med två inriktningar. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 270 högskolepoäng. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 300 eller, när så krävs, 330 högskolepoäng.