Examen

Ansökan om examen görs via inloggning i Ladok för studenter

Saknar du studentkonto så görs ansökan på särskild ansökningsblankett som rekvireras från examensfunktionen vid Högskolan i Borås eller laddas ner. Ansökningsblankett (pdf)

Nedan ser du en film om hur du ansöker om examen i Ladok för studenter.

Att tänka på

Det är endast avslutade kurser som kan tas med i en examen. Avser du att söka en examen på avancerad nivå måste du först ha en examen på grundnivå. Anledningen till detta är att man först kan gå vidare till nästa nivå i utbildningsstrukturen när man avslutat den förra.

I din examen kan endast det exakta poängantalet som examen avser tas med. Detta innebär att du själv måste planera din utbildning på ett sådant sätt att summan av dina samlade kurser blir samma som det krav som ställts på den examen du avser söka, exempelvis en Kandidatexamen om 180 högskolepoäng. Överskjutande poäng kan inte tas med och får därför redovisas med hjälp av kursbevis.

Om du har genomfört Erasmus+, Erasmuspraktik eller Minor Field Studies i utlandet meddelar du detta i samband med din ansökan. Information om detta kommer då att redovisas i Diploma Supplement som är en bilaga till examensbeviset.

Handläggningstid för examensansökan är normalt mindre än två veckor, men under sommaren är handläggningstiden cirka fem till sex veckor.

Om du är missnöjd med högskolans beslut kan du överklaga detta hos Överklagandenämnden för högskolan.