Examen

Ansökan om examen görs via inloggning i Ladok för studenter

Studenter utan aktivt studentkonto vid HB loggar också in via Ladok för studenter men väljer Ladok för alumner. Inloggning görs sedan med hjälp av BankID eller Freja eID+. För dig som inte kan logga in via något av dessa alternativ vänligen kontakta examensenheten via e-post, examen@hb.se

Digitala examensbevis
Från och med 4 april 2024 övergår vi till att endast utfärda digitala examensbevis. Det digitala examensbeviset består av en PDF-fil med en e-stämpel.

När examen utfärdats skickas en avisering till den e-postadress som angivits i Ladok. Du kan själv hämta hem examensbeviset och skriva ut det om så önskas. Detta kan göras upprepade gånger vid behov.

Examensbeviset är e-stämplat. Det innebär att dokumentet inte kan ändras efter hämtningen från Ladok. Verifiering av stämpeln kan göras genom att ladda upp dokumentet på Ladoks sida för verifiering, som finns länkad på ditt examensbevis. Det är också möjligt att verifiera e-stämpeln via Adobe. Giltighetstiden på e-stämpeln är 2 år, därefter behöver en ny PDF-fil hämtas hem för att examensbeviset ska ha en giltig e-stämpel.

Studenter som redan har fått ett examensbevis utfärdat (i pappersformat) kan inte erhålla ett digitalt examensbevis. 

Nedan ser du en film om hur du ansöker om examen i Ladok för studenter.

Att tänka på

Det är endast avslutade kurser som kan tas med i en examen. Avser du att söka en examen på avancerad nivå måste du först ha en examen på grundnivå. Anledningen till detta är att man först kan gå vidare till nästa nivå i utbildningsstrukturen när man avslutat den förra.

I din examen kan endast det exakta poängantalet som examen avser tas med. Detta innebär att du själv måste planera din utbildning på ett sådant sätt att summan av dina samlade kurser blir samma som det krav som ställts på den examen du avser söka, exempelvis en Kandidatexamen om 180 högskolepoäng. Överskjutande poäng kan inte tas med och får därför redovisas med hjälp av kursbevis.

Om du har genomfört Erasmus+, Erasmuspraktik eller Minor Field Studies i utlandet meddelar du detta i samband med din ansökan. Information om detta kommer då att redovisas i Diploma Supplement som är en bilaga till examensbeviset.

Handläggningstid för examensansökan är normalt mindre än en vecka, men under sommaren är handläggningstiden cirka fem till sex veckor.

Om du är missnöjd med högskolans beslut kan du överklaga detta hos Överklagandenämnden för högskolan.