Huvudmeny

Grundnivå

Här beskrivs examina på grundnivå.

Kandidatexamen

Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 högskolepoäng. Inom huvudområdet krävs fördjupade studier på 90 högskolepoäng med successiv fördjupning. För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Konstnärlig Kandidatexamen

Högskolan i Borås har erhållit rättigheter för konstnärlig kandidatexamen inom följande områden:

  • Textildesign (konstnärlig kandidatexamen)
  • Modedesign (konstnärlig kandidatexamen)

Konstnärlig kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 Högskolepoäng. Studenten skall ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Högskoleexamen

Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. För att erhålla högskoleexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.

Yrkesexamina

Vid Högskolan i Borås utfärdas följande yrkesexamina:

Högskoleingenjörsexamen, 180 högskolepoäng

 

Sjuksköterskeexamen, 180 högskolepoäng

Efter genomgången sjuksköterskeutbildning kommer också en kandidatexamen (Bachelor of Science) att utfärdas om kraven för denna har uppfyllts. Studenten skall ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Lärarexamen (för studenter antagna före HT 2011)

Lärarexamen (förskola, förskoleklass samt grundskolans tidigare år), 210 högskolepoäng. Efter genomgången lärarutbildning kommer också en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) att utfärdas om kraven för denna har uppfyllts. Studenten skall ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Förskollärarexamen (för studenter antagna från och med HT 2011)

Förskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng.

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.