Klarar chefer att leda hållbart – och vem bryr sig?

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Tid: Tisdag 5 juli 2016, kl. 9:00-10:00
Plats: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Nya ledarskapsstudier visar att det saknas förutsättningar för chefer att leda hållbart. Samtidigt ställer Arbetsmiljöverkets nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö ökade kunskapskrav på chefer. Ekvationen går inte ihop och något behöver göras, men vad?

Tidigare forskning markerar att ledarskap som utgår från hållbarhetsprinciper skapar en rad positiva effekter. Vi mår bättre och blir mer effektiva. Det låter bra, men nu kan forskare visa upp resultat som tydligt visar att det saknas förutsättningar för att chefer faktiskt ska kunna leda på ett hållbart sätt.

Kan vi då säga att vi tar arbetsmiljöfrågor och hållbart ledarskap på allvar? Varför prioriterar vi inte utifrån långsiktiga värden och resurser? Och vad betyder egentligen resurser i det här sammanhanget?

Det och mycket mer kommer forskare att diskutera tillsammans med företrädare från arbetslivet. Seminariet tar sin utgångspunkt i färska ledarskapsstudier inom vård och omsorg, som även går att överföra på andra branscher. Studierna har mynnat ut i en vägledning som ger alla chefer stöd att ta sig an Arbetsmiljöverkets nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Medverkande:

Lotta Dellve, professor i vårdens ledarskap och organisering, Högskolan Borås och KTH

Maria Wolmesjö, fil. dr och universitetslektor i socialt arbete, Högskolan i Borås

Andrea Eriksson, fil. dr i folkhälsovetenskap, KTH

Catarihna Petersson, enhetschef Tranemo äldreomsorg och vinnare av ”SydVästenpriset för hållbar ledarskap i välfärden”

Susanna Stymne Airey, forskningschef på AFA Försäkring

Marianne Hiller, Vårdförbundet